Om oss

Göinge Bil AB

Göinge Bil AB ingår som helägt dotterbolag till Göinge Bil Investkoncernen med anläggningar i Hässleholm, Osby, Markaryd och Älmhult. Bolaget innehar agenturen för Volvo personbilar, Renault person- och transportbilar samt Dacia person- och transportbilar.

Personvagnars omsättning 2019 uppgick till ca 610 mkr och hela koncernens omsättning till ca 850 mkr. Personvagnar har 120 anställda och hela koncernen 170 anställda.

Affärsidé

Marknadsföring och försäljning av personbilar, transportbilar, bildelar, tillbehör, hyrbilar, drivmedel, serviceprodukter, finansiering samt försäkringar.

Genom täckning av alla kundbehov i samband med bilägandet, i förening med stark lokal profil, skall vi vara det bästa alternativet för varje bilkonsument, särskilt för våra Volvo, Renault och Daciaägare.

Affärsidé

HVO100

Miljö och kvalité

Våra personbilsanläggningar i Hässleholm, Markaryd, Osby och Älmhult är certifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar efter en miljöpolicy och en kvalitetspolicy.

Som ett led i vårt miljöarbete erbjuder vi miljöbränslet Etanol/E85 på våra samtliga Tankastationer och fordonsgas i Hässleholm. Vi har även infört källsortering i hela företagskoncernen.

Integritetspolicy

Göinge Bil AB värnar om din personliga integritet och genom vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Läs vår policy >>

Hållbarhetsredovisning

Genom denna hållbarhetsredovisning vill vi under de tre rubrikerna Miljö, Socialt och Ekonomi sammanfatta hur Göinge Bil arbetar med hållbarhetsfrågor. Läs vår redovisning >>

Hållbarhet

Volvo

Historik

Företaget grundades 1952 av Carl Persson. 1955 byggdes en ny huvudanläggning vid Kristianstadsvägen i Hässleholm, i vilken verksamhet bedrivits till 1997 då en helt ny anläggning togs i bruk vid ”T4-rondellen” i norra Hässleholm.

Under 60- och 70- talet etableras anläggningar på övriga orter genom förvärv samt nybyggnationer. 1966 påbörjas nybyggnation av lastvagnsanläggning i Hässleholm. I slutet av 70-talet avlider företagets grundare och företaget går vidare i barnens regi.

I början av 90-talet förvärvar grundarens dotter Lena Mangbo samtliga aktier. Numera ägs Göinge Bil Investkoncernen av Lena Mangbo med familj. Mer historik >>

Upp till toppen

Göinge Bil AB

Telefon: 0451-436 00
Epost info@goingebil.se

Orgnr: 556268-9181
Bankgiro: 270-1175

Våra anläggningar

Hässleholm
Osby
Markaryd
Älmhult

Våra bilmärken

Volvo
Renault
Dacia