AC-service

Har din luftkonditionering (AC) slutat fungera eller tappat effekt?

Ett AC-system behöver regelbunden service för att fungera optimalt och effektivt leverera ett bra klimat i din bil. Men även om din AC fungerar så kan en AC-service ge en ökad livslängd samt undvika onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

  • Systemet kan förlora ca 5-8% köldmedia per år. När köldmediet minskar körs kompressorn mer regelbundet vilket påverkar livslängden på kompressorn. Dessutom ökar bilens bränsleförbrukning och motoreffekten påverkas negativt.
  • AC-service ingår inte i en vanlig originalservice och måste bokas separat. Vi rekommenderar att göra en AC-service med en intervall på 24 månader.

I AC-service ingår:

  • Kontroll av täthet och läcksökning.
  • Tömning, rening, torkning samt påfyllning av köldmedia.
  • Kontroll av kompressorns funktion.
  • Prestandaprov.

Vid läckage tillkommer kostnad för vidare felsökning, kompletterande köldmedia och reparation.

AC-service från
995 kr