Släcka 2:or

Göinge Bil är ackrediterade av SWEDAC för att utföra egna reparationer. Om du har fått en 2:a i protokollet vid bilbesiktningen och låter oss åtgärda felet så slipper du åka tillbaka till bilbesiktningen för efterkontroll – vilket sparar dig både tid och pengar.

Sekretess Ackrediterad kontroll

Ingen information som kan uppkomma under kontrollarbetet görs tillgänglig för allmänheten om vi inte har skriftligt godkännande från aktuell kund om detta. Godkännandet måste vara juridiskt tvingande.

När det krävs enligt lag får Göinge Bil frisläppa konfidentiell information. Vi informerar berörd kund om vi lämnar ut någon handling, om inte myndighet ålägger oss med sekretess.