Renault

Renault är ett av världens största och äldsta bilföretag som startades redan år 1898. Ända sedan dess har innovation inom teknologi och design, med utgångspunkt i människans behov av mobilitet, varit Renaults drivkraft och inspiration. Tradition och framtidsvision i en vinnande kombination gör företaget framgångsrikt.

Vid utveckling och tillverkning av Renaults bilar görs stora investeringar med ambitionen att skapa bilar utan fel. Dessa höga krav på kvalitet gör att Renault kan erbjuda en av marknadens mest omfattande garantiprogram.

De som köpt ny personbil från den 1 september 2010 har fått Renaults femåriga nybilsgaranti på köpet. De första två åren gäller nybilsgaranti med obegränsad körsträcka. Garantin gäller därefter i ytterligare tre år, om inte bilen under denna tid överstiger den totala körsträckan 10 000 mil.

Renault