Att få din Polestar servad är lika enkelt som att äga den. Vi är en auktoriserad Polestar-verkstad och hos oss jobbar skickliga tekniker som utför underhåll och reparationer med kompromisslös attityd och detaljtänk.